Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, doktor nauk medycznych Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pełnomocnik rektora ds. Kształcenia i Dydaktyki Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, specjalistka z zakresu biologii skóry i receptury kosmetyków, opiekun merytoryczny estGen.