Utwórz konto

Sklep estgen.pl przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów zawodowo wykonujących zabiegi estetyczne oraz kosmetologiczne.

Po wypełnieniu formularza rejestracji – dane weryfikowane są przez administratora, który akceptuje lub odrzuca wniosek o rejestrację.

Prosimy o podanie aktualnych danych i sprawdzenie ich poprawności, aby administrator w razie potrzeby miał możliwość skontaktowania się i uzupełnienia brakujących informacji.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby weryfikacja była jak najszybsza. O wyniku weryfikacji administrator powiadamia, wysyłając e-mail.

Nie dotarł do Ciebie e-mail o wyniku rejestracji? Sprawdź swoją skrzynkę SPAM i/lub OFERTY i/lub NIECHCIANE.

Adres przypisany do gabinetu/do działalności

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Sklepu Internetowego estgen.pl oraz akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania.